Τοστ γαλοπουλα-τυρι (ΛΕΥΚΟ-ΣΙΚΑΛΕΩΣ) ..
1,80€
Τοστ ζαμπον-Τυρι (ΛΕΥΚΟ-ΣΙΚΑΛΕΩΣ) ..
1,70€
Τοστ ζαμπον-τυρι-ντοματα (ΛΕΥΚΟ-ΣΙΚΑΛΕΩΣ) ..
2,00€